Läkemedel

I översikten nedan framgår behandlingar som kan hjälpa för olika symptom. Det är dock alltid viktigt att rådgöra med sin läkare innan man använder något läkemedel.

Symptom: Laryngospasm
Förklaring: Struphuvudet spänner sig så att man knappt kan få ner någon luft i lungorna.
Behandling: Tänk på att hålla andning och sväljning isär. Kan förebyggas med medicinen Iktoviril.

Symptom: Balansproblem
Förklaring: Remiss till sjukgymnast kan begäras för att få träning för detta.
Behandling: Träna mage/rygg så att man får bättre hållning. Träna balans med stängda ögon. Träna balans på ett ben. Träna balans på stor boll.

Symptom: Parkinson symptom
Förklaring: Rörelseproblem, stelhet och skakningar
Behandling: Levodopabehandling

Symptom: Dubbelseende
Förklaring: Test sker genom att läkaren håller en penna ca. 0.5m framför dina ögon och för dem vänster/höger och upp/ner och undersöker dina ögonrörelser. Remiss till ögonläkare kan begäras.
Behandling: Prisma på glasögon (antingen som plastprisma från t.ex 3M eller som inslipat prisma i glaset)

Symptom: Spasmtism
Förklaring: Starka reflexer
Behandling: Baklofen/botolinumtoxin, en medicin som man sakta använder i större doser. Denna kan avvänjas. I Linköping finns en läkare som är mycket kunnig inom detta område, Per Ertzgaard.

Symptom: Dystoni
Förklaring: Muskelsammandragning
Behandling: Botolinumtoxin

Symptom: Talproblem
Förklaring: Remiss till logoped kan begäras, där man kan få hjälp i hur och när man ska andas när man talar.
Behandling: Medicinering och talterapi

Symptom: Dysfagi
Förklaring: Ät- och sväljsvårigheter
Behandling:

Symptom: Rörelsenedsättning
Förklaring: Gång och hållningsförbättringar
Behandling: Medicinering med Champix (Chantix på engelska) har visat på förbättringar i rörelsesymptom. Mer info finns här. Champix är ett läkemedel för rökavvänjning.

Kommentarer inaktiverade.