Symptom

Ordet Ataxi betyder ”avsaknad av ordning”. Personer med ataxi har problem med koordinationssvårigheter, eftersom delar av nervsystemet som styr rörelse och balans är påverkade. Ataxi kan påverka fingrar, händer, armar, ben, kroppsrörelser, tal och synen. Ordet ataxi används ofta för att beskriva ett symptom på koordinationsproblem som kan förknippas med infektioner, skador, andra sjukdomar, eller degenerativa förändringar i det centrala nervsystemet.

I allmänhet behåller en person med ataxi full mental kapacitet, men förlorar gradvis fysisk kontroll.

Symptomen på en ataxi varierar med den specifika typen och med den individuella patienten, såsom:

  • Laryngospasm dvs andnöd
  • Gångstörningar
  • Sväljningssvårigheter
  • Koordinationsstörningar i armarna
  • Artikulationssvårigheter
  • Sömnstörningar
  • Störningar av ögonmotoriken i form av dubbelseende
  • Yrsel
  • Låg muskelspänning och snabba, ofrivilliga ögonrörelser

Spinocerebellär ataxi (SCA) är en av en grupp av genetiska sjukdomar som kännetecknas av långsamt fortskridande försämring av gång/rörelse och förknippas ofta med dålig samordning av händer, tal och ögonrörelser. Som med andra former av ataxi resulterar SCA ofta i atrofi (förtvining) av lillhjärnan samt förlust av den finmotoriska samordningen av muskelrörelser, som leder till ostadig och klumpig rörelse.

På Socialstyrelsens info kan man läsa mycket information på svenska om alla olika Spinocerebellära ataxier.

Kommentarer inaktiverade.