Välkommen till SCA Network

Tillsammans kan vi göra det bättre

 

Detta är en sida för alla som söker information, tips och nätverk kring sjukdomar inom SCA i allmänhet och SCA3 i synnerhet. SCA3 står för Spinocerebellär ataxia typ 3 och kallas också MJD (MachadoJoseph-Disease).

Föreningens fyra mål:

  1. Finna botemedel eller bromsmedicin för sjukdomen SCA3 med förhoppning att detta även hjälper övriga SCA sjukdomar.
  2. Ge stöd och information till personer med SCA-diagnos och deras närstående, finnas som ett nätverk för att kunna ge tips på t.ex. hjälpmedel och mediciner samt vara kontakt mot svensk och internationell forskning.
  3. Anskaffa tillräckliga medel för att anlita en forskare på heltid
  4. Jobba för att vi ska vara 500 medlemmar i föreningen

Sidan är också till för dig som vill stödja forskning av denna sjukdom eller helt enkelt vill ge ditt stöd till släktingar eller vänner som på något vis är påverkade.

medlemstödmedlembidrag
 

November 2016 Föreningen planerar att skänka ytterligare 325.000 kr till Henry Paulson Group samt att det erbjudits 2 forskargrupper i Sverige att ansöka om stöd i form av sponsring från oss.
 September 2016 Vi har nu gjort den första överföringen i föreningens historia till en forskargrupp! Den forskargrupp som valts ut lägger sin fokus kring forskningsprojekt som går ut på att ’Tysta den sjuka genen’ som ger vår sjukdom. Gruppen finns i Michigan, USA, och leds av den renommerade forskaren Dr Henry Paulson. Vi har bidragit till deras forskning med 250.000 kr.
Länk till bekräftelsen
 Juni 2016 Föreningen har fått en gåva på 500.000:- av en medlem i föreningen. Vi är naturligtvis enormt tacksamma för denna generositet och vi hoppas att pengarna kommer att göra stor nytta i något av de forskningsprojekt vi har för avsikt att donera pengar till. Vi tror och hoppas att detta bidrag kan hjälpa oss att delvis stötta något projekt.
Maj 2016 Vi har fått ett bidrag på 250.000:- från Stiftelsen Septemberfonden.
De som står bakom den är människor som vill hjälpa till och har möjligheten till detta. De tror att deras bidrag kan hjälpa oss.
Vi är så glada och tacksamma att världen är full av underbara människor!

För frågor mejla info@sca-network.com

Kommentarer är stängda