Diagnos

En definitiv diagnos av SCA3 kan göras med ett DNA-test. Blodprover tas och skickas till ett laboratorium för analys och fastställning av antalet CAG-repetitioner.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset beskriver SCA3

 

Formaterat klipp från utskick den 14 september 2015:

Hej medlemmar i SCA Network,

Vi har blivit ombedda av Dr Martin Paucar på Neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, att förmedla hans kontaktuppgifter till drabbade av SCA3. De har börjat en studie kring SCA3 vilket är väldigt positivt! Ni får väldigt gärna vidarebefordra denna information till släktingar eller bekanta som har diagnosen, ju större underlag vi får, desto större blir prioriteten och kännedomen om SCA3 i Sverige!

Blodprovtagning för DNA-analys och undersökning behövs för detta. I de fall där ni inte kan ta er till Karolinska i Stockholm så kan man säkert hitta en lösning med typ hembesök eller besök närmre hemorten.

Kopiera följande text och maila till Martin Paucar:

Mitt namn är XXX och jag har personnummer XXX.
Min adress är XXX
Mitt telefonnummer dagtid är XXX
Jag önskar kontakt för att lämna blodprov för analys för SCA3 och eventuell undersökning.
Jag har fått er e-postadress via SCA Network.

E-post: Martin Paucar Arce <<martin.paucar-arce@karolinska.se>>.
(Specialistläkare Martin Paucar Arce, neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm, tel 08-585 800 00)

/Sofie Trellman, för SCA Network

Kommentarer är stängda