Fakta SCA3/MJD

SCA3 kallas också MJD, som står för Machado-Joseph Disease. SCA3/MJD identifierades för första gången på 1970-talet på Azorerna.

1983 identifierades en ärftlig ataxisjukdom på europeiska kontintenten. Det visade sig senare att sjukdomen från Azorerna var samma som den som upptäckts på kontinenten.

Förekomsten av sjukdomen är högst bland människor med portugisisk (Azorisk) härkomst. Bland invandrare från portugisiska anor i New England, USA, är förekomsten ungefär 1 på 4000, och den högsta förekomsten i världen finns på ön Flores i Azorerna där ungefär 1 av 140 har sjukdomen.

I Europa uppskattas att spinocerebellära ataxier finns hos 1-3 personer per 100 000 invånare. Det skulle innebära att det i Sverige finns 100-300 personer med någon form av SCA.

 

Information på engelska:

Dokument som tar upp många av de vanliga frågorna finns här.

Länk till beskrivning av sjukdomen: https://ghr.nlm.nih.gov/condition/spinocerebellar-ataxia-type-3

Kommentarer inaktiverade.