Forskning vi stödjer

Oktober 2020SCA Network har donerat 150 000 kr till ett projekt för att hitta så kallade Biomarkörer för SCA3. Detta projektet görs av forskningsgruppen på Karolinska där Martin Paucar och José Laffita är verksamma.
Oktober 2018SCA Network har beslutat att stötta överläkare Andreas Puschmann’s forskning inom SCA3. Syftet med forskningen är att identifiera en biomarkör för sjukdomsförloppet för att därefter kunna utvärdera effekten av nya behandlingar. Kort och gott går det ut på att snabbare kunna få fram ett läkemedel mot SCA3. Bidraget är på 100 000 kr.
Februari 2017Den första överföringen till en svensk forskargrupp är nu genomförd! Forskare Martin Paucar Arce på Karolinska har fått 100 000 kr för att utföra studier på förändringar i arvsanlaget kopplat till symptombild för SCA3.
Januari
2017
I början av året skänktes den andra överföringen till Henry Paulson Group, ytterligare 325 000 kr.
December 2016Föreningen har sponsrat Macquarie University med summan 85 000 kr. De testar både nya och redan godkända läkemedel på zebrafiskar, som har SCA3. Deras forskning går ut på att ta bort proteinet som utvecklar SCA3. På sikt skulle detta kunna leda till att man får fram läkemedel som bromsar utvecklingen av SCA3 hos människor.
 September 2016Vi har nu gjort den första överföringen i föreningens historia till en forskargrupp! Den forskargrupp som valts ut lägger sin fokus kring forskningsprojekt som går ut på att ’Tysta den sjuka genen’ som ger vår sjukdom. Gruppen finns i Michigan, USA, och leds av den renommerade forskaren Dr Henry Paulson. Vi har bidragit till deras forskning med 250 000 kr.
Länk till bekräftelsen

Kommentarer inaktiverade.